BRONZE MIROKU BOSATSU (Maitreya), Buddhist Statues

BRONZE MIROKU BOSATSU (Maitreya) / Tana Cocoro
Buddhist Statues figure, by Isumu