ZAO GONGEN, Buddha Statue Figure

ZAO GONGEN / Tana Cocoro
Buddha Statue Figure, by Isumu

MONJU BOSATSU (Manjusuri), Buddha Statue Figure

MONJU BOSATSU (Manjusuri)  / Tana Cocoro
Buddha Statue Figure, by Isumu

MIROKU BOSATSU (Maitreya), Buddha Statue Figure

MIROKU BOSATSU (Maitreya) / Tana Cocoro
Buddha Statue Figure, by Isumu

BOSATSU HANKA (Hanka Shiyui statue), Buddha Statue Figure

BOSATSU HANKA (Hanka Shiyui statue) / Tana Cocoro
Buddha Statue Figure, by Isumu

BISYAMON-TEN (Vaisravana), Buddha Statue Figure

BISYAMON-TEN (Vaisravana) / Tana Cocoro
Buddha Statue Figure, by Isumu

FUDO MYO-O (Acala), Buddha Statue Figure

FUDO MYO-O (Acala) / Tana Cocoro
Buddha Statue Figure, by Isumu

MAHAVAIROCANA, Buddha Statue Figure

MAHAVAIROCANA / Tana Cocoro
Buddha Statue Figure, by Isumu

FUDO MYO-O Standing (Acala), Buddha Statues Figure

FUDO MYO-O Standing / Tana Cocoro
Buddha Statues Figure, by Isumu

ASYURA (Asura), Buddha Statues Figure

ASYURA (Asura) / Tana Cocoro
Buddha Statues Figure, by Isumu

KARURAOU, Buddha Statue Figure

KARURAOU / Tana Cocoro
Buddha Statue Figure, by Isumu

Buddha Statues Figure